top of page

Ilmoituskanavan käyttöönotto

Ensimmäisenä askeleena keskustelimme asiakkaalleni sopivasta teknisestä ratkaisusta. Ehdotin kahden eri järjestelmän demon läpikäymistä ja asiakkaani valitsi näistä itselleen sopivimman ratkaisun.

Seuraavaksi laadin asiakkaalleni ohjeistuksen ilmoituksen käsittelijöille ja loimme yhdessä ketterän prosessin tulevien ilmoitusten käsittelemiseksi. Sen jälkeen laadin selkeän ohjeistuksen myös henkilöstölle. Siinä painotimme muun muassa ilmoitusten tärkeyttä asiakkaani työyhteisön jatkuvassa kehittämisessä.

Ilmoituskanavan tärkeyttä korostaaksemme suunnittelin ja toteutin vielä lyhyen videon asiakkaani henkilöstölle kanavan käytöstä. 

bottom of page