top of page

Rehdin toiminnan periaatteet

"Saimme meidän näköiset rehdin toiminnan periaatteet. Projektin yhteydessä saimme tietoa päivittäisistä toimintatavoista ja se auttaa meitä kehittämään entistäkin rehdimpää yritystoimintaa."

 

Voimakkaassa kasvussa oleva rakennusalan konserni tarvitsi toiminnalleen kirjatut yhteiset pelisäännöt, rehdin toiminnan periaatteet. Projekti oli ainutlaatuinen jo siitä syystä, että periaatteiden laadinnan yhteydessä järjestettiin henkilöstölle keskustelutilaisuuksia, joissa henkilöstöä kannustettiin osallistumaan periaatteiden laatimiseen. Tämän lisäksi konsernin johto osallistui aktiivisesti projektiin. Tuloksena oli konsernin näköiset ja kuuloiset rehdin toiminnan periaatteet.

bottom of page