top of page

ILMOITUSKANAVA

Ilmoituskanavat (whistleblowing) ovat tulossa pian pakollisiksi monille yrityksille ja yhteisöille. Vaikka kyse on lainsäädännöllisestä velvollisuudesta, ilmoituskanava on samalla tehokas riskienhallinnan väline ja vastuullisen toiminnan varmistaja.

 • Mikä olisi meille paras valinta ilmoituskanavaksi?

 • Kenelle ilmoituskanava olisi hyvä suunnata? 

 • Mitä muita tapoja on väärinkäytöksistä ilmoittamiseen?

 • Kuka vastaanottaisi ilmoitukset?​

 • Miten saapuvat ilmoitukset käsiteltäisiin? ​

 • Kuka päättäisi, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen johdosta ryhdyttäisiin?​

 • Miten ilmoituskanavasta viestittäisiin ja kenelle?

 • Miten henkilöstömme oppisi kanavan käytön?​

 • Miten raportoisimme ilmoituksista ja niiden käsittelystä johdolle?

Ilmoituskanavan käyttöönoton ei tarvitse olla iso urakka vaikka siihen liittyykin monenlaisia juridisia ja käytännön kysymyksiä. Jos tarvitset ketterää ja luotettavaa ratkaisua ilmoituskanavan käyttöönottoon, olen apunasi!

tärkeät kysymykset

ASIAKASTARINA

Ensimmäisenä askeleena keskustelimme asiakkaalleni sopivasta teknisestä ratkaisusta. Ehdotin kahden eri järjestelmän demon läpikäymistä ja asiakkaani valitsi näistä itselleen sopivimman ratkaisun.

Seuraavaksi laadin asiakkaalleni ohjeistuksen ilmoituksen käsittelijöille ja loimme yhdessä ketterän prosessin tulevien ilmoitusten käsittelemiseksi. Sen jälkeen laadin selkeän ohjeistuksen myös henkilöstölle. Siinä painotimme muun muassa ilmoitusten tärkeyttä asiakkaani työyhteisön jatkuvassa kehittämisessä.

Ilmoituskanavan tärkeyttä korostaaksemme suunnittelin ja toteutin vielä lyhyen videon asiakkaani henkilöstölle kanavan käytöstä. 

Pencils in a Cup

Ilmoituskanavan käyttöönotto

Ilmoituskanava käyttöön palveluna

KETTERÄSTI

KÄYNTIIN

 • Maksuton alkukartoitus 20 minuutin online-tapaamisessa

 • Kiinteähintainen, räätälöity tarjous ilmoituskanavan käyttöönotosta

3D Hand Sculpture

KEVYT KÄYTTÖÖNOTTO

Ilmoituskanavan sisäisen prosessin ja ohjeistuksien tuottaminen kevyesti

 • Ennakkokysely

 • Materiaalien laadinta kyselyn vastausten perusteella

 • Materiaalien läpikäynti ja kommentointi online-palaverissa

 • Materiaalien viimeistely

 

Tuotokset

 

 • Valmis prosessikuvaus

 • Tarvittavat ohjeistukset ilmoitusten käsittelijöille ja sidosryhmille

KÄYTTÖÖNOTTO

TYÖPAJASSA

Ilmoituskanavan sisäisen prosessin ja ohjeistuksien tuottaminen sekä aiheeseen opastus työpajassa 

 • Ennakkokysely työpajaan osallistuville 

 • Kaksi puolen päivän mittaista, tehokasta ja käytännönläheistä työpajaa

 • Käsittelijöiden opastus työpajoissa

 

Tuotokset

 

 • Valmis prosessikuvaus

 • Tarvittavat ohjeistukset ilmoitusten käsittelijöille ja sidosryhmille

Minulla on usean vuoden kokemus eri organisaatioiden compliance-käytäntöjen kehittämisestä ja olen avustanut eri organisaatioita ilmoituskanavan käyttöönotossa. 
Seuraan tiiviisti ilmoituskanavaan liittyvää lainsäädännön kehitystä ja teen parhaillaan ilmoituskanaviin liittyvää selvitystyötä yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa. Selvitämme muun muassa ilmoituskanaviin liittyviä parhaita käytäntöjä ja vertaamme eri toteutusvaihtoehtoja.
Koulutan aktiivisesti ilmoituskanavien käyttöönotosa ja niihin liittyvästä juridiikasta. Voit katsoa tulevat koulutukset täältä.

Anne Vanhala, OTK, MBA

Anne_Vanhala_5.jpg

Blogissa nyt

Ota yhteyttä!

Lupaukseni asiakkailleni:

selkokielisyys, ihmisläheisyys ja yhdessä tekeminen, ilolla!

bottom of page